img

Тогтвортой хөгжил

Search result for: “Тогтвортой хөгжил” 7 result found

Шүүх:

img
course
Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны хэрэгжү...

Г.Цогтбаатар

видео(333),37 цаг 51мин
Үнэ: 1,750,000 ₮
course
ISO14001:2015 стандартын шаардлага танил...

С.Марал

видео(6),02 цаг 45мин
Үнэ: 100,000 ₮
course
ISO14001:2015 стандартын хэрэгжүүлэгч

С.Марал

видео(217),23 цаг 46мин
Үнэ: 800,000 ₮
course
ISO14001:2015 стандартын удирдлагын манл...

С.Марал

видео(3), 34мин
Үнэ: 50,000 ₮
course
ISO14001:2015 стандартын нийт ажилтны үү...

С.Марал

видео(3), 27мин
Үнэ: 50,000 ₮
course
ISO14001:2015 стандартын Дотоод аудитор

С.Марал

видео(9),02 цаг 4мин
Үнэ: 320,000 ₮
course
Нэгдсэн удирдлагын тогтолцооны Дотоод ау...

Б.Оюунтөгс

видео(52),12 цаг 46мин
Үнэ: 680,000 ₮