img

Аюулгүй байдал

Search result for: “Аюулгүй байдал” 7 result found

Шүүх:

img
course
ISO45001 стандартын Дотоод аудитор

Б.Оюунтөгс

видео(9),02 цаг 12мин
Үнэ: 320,000 ₮
course
ISO45001:2018 стандартын шаардлага танил...

Б.Оюунтөгс

видео(5),02 цаг 54мин
Үнэ: 100,000 ₮
course
ISO45001:2018 стандартын хэрэгжүүлэгч

Г.Цогтбаатар

видео(228),29 цаг 14мин
Үнэ: 800,000 ₮
course
ISO45001:2018 Нийт ажилтны үүрэг, оролцо...

Д.Батбаатар

видео(1), 46мин
Үнэ: 50,000 ₮
course
ISO45001:2018 удирдлагын манлайлал

Г.Цогтбаатар

видео(2), 56мин
Үнэ: 50,000 ₮
course
ISO/IEC 27001:2013 стандартын шаардлага...

Б.Оюунтөгс

видео(19),03 цаг 44мин
Үнэ: 175,000 ₮
course
ISO/IEC 27001:2022 Шилжилтийн сургалт

Ц.Золзаяа

видео(17),02 цаг 19мин
Үнэ: 176,000 ₮